มรภ.สวนสุนันทา จัดกิจกรรม “เดินวิ่งการกุศล” สมทบทุนการศึกษา

มรภ.สวนสุนันทา จัดกิจกรรม “เดินวิ่งการกุศล” สมทบทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรม เดิน “วิ่งการกุศล” สมทบทุนการศึกษา 85 ปีสวนสุนันทา ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนในด้านทุนทรัพย์ และเพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากสิ่งเสพติดต่าง ๆ โดยการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

และที่สำคัญ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นสื่อกลาง ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ เป็นการสานพลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับหน่วยงานภาคเครือข่ายที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีประชาชนให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากนับพันคน

มรภ.สวนสุนันทา จัดกิจกรรม “เดินวิ่งการกุศล” สมทบทุนการศึกษา

มรภ.สวนสุนันทา จัดกิจกรรม “เดินวิ่งการกุศล” สมทบทุนการศึกษา

รศ.ดร.ชุติกาญน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวว่า “การส่งเสริมให้มีกิจกรรมดี ๆ ลักษณะนี้เกิดขึ้นในสถานศึกษา นับเป็นการส่งเสริมให้กิจกรรมลักณะนี้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ เยาวชนรวมถึงพี่น้องประชาชนในชุมชน และสังคมโดยรอบมหาวิทยาลัย และสามารถขยายผลไปยังพื้นที่อื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยต่อไป

ที่สำคัญ กิจกรรมในครั้งนี้จัดว่าตรงและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเยาวชน และประชาชนให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยต่าง และห่างไกลจากยาเสพติด สนับสนุนให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และร่วมทำบุญเพื่อมอบโอกาสให้กับนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีการศึกษา อีกด้วย

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ marriagecelebrant.net

แทงบอล

Releated