มบส. หารือชมรมเพื่อนครู กทม.พัฒนาดุลยภาพผู้บริหารสถานศึกษา

มบส. หารือชมรมเพื่อนครู กทม.พัฒนาดุลยภาพผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาทำให้มีนักเรียนจำนวนมากที่หลุดออกนอกระบบการศึกษา ดังนั้นเมื่อเร็ว ๆนี้ ทางคณะครุศาสตร์ มบส. จึงได้หารือร่วมกับทางชมรมเพื่อนครู กทม. เกี่ยวกับการจัดงานเสริมสร้างศักยภาพ และพัฒนาดุลยภาพผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ซึ่งผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มบส.ได้เข้าร่วมด้วย นอกจากนี้ยังมีนายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ซึ่งทางสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการศึกษาและเสนอโครงการที่ทางหน่วยงานได้ดำเนินการคือโครงการชวนน้องกลับมาเรียน เพื่อป้องกันเด็กนักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษา ที่ได้ให้ทุกโรงเรียนติดตามข้อมูลของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในการจัดการศึกษา ตรวจสอบ และติดตามการมาเรียนของนักเรียน ตลอดจนการพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ดร.เพ็ญพร กล่าวต่อว่า จากการหารือทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าจะต้องผลักดันให้นักเรียนได้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษามากที่สุด ด้วยวิธีการบริหารจัดการ โดยเฉพาะการศึกษาในวิถีการเรียนรู้ New Normal ที่ผู้สอนต้องเข้าใจผู้เรียน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมหลังเลิกเรียนมากขึ้น เช่น การเล่นกีฬา การทดลองทางวิทยาศาสตร์ เน้นการลงมือทำมากกว่าการท่องจำ และที่สำคัญจะต้องให้เด็กทำการบ้านเสร็จจากที่โรงเรียน เพื่อจะได้ช่วยลดปัญหาเด็กไม่อยากมาโรงเรียน เพราะการบ้านเยอะ และยังทำให้ผู้เรียนอยากกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาด้วย อย่างไรก็ตามจากการหารือและนำไปปฎิบัติเชื่อว่าจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างแน่นอน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ marriagecelebrant.net

UFA Slot

Releated