ประกาศผลสอบ ‘A-Level’

ทปอ.ประกาศผลสอบ ‘A-Level’ พร้อมเปิดคะแนนต่ำสุด-สูงสุด

รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และผู้จัดการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 หรือทีแคส 2566 ได้เปิดเผยว่า ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้จัดการสอบ A-Level เมื่อวันที่ 18-20 มีนาคม และกำหนดประกาศผลคะแนนสอบ ในวันที่ 17 เมษายน ซึ่งขณะนี้ ทปอ.ได้ประกาศผลคะแนนสอบแล้ว

โดยภาพรวมคะแนนสอบ A-Level พบว่าหลายวิชามีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นจากปีก่อน แต่ยังพบว่ามีหลายวิชาที่ค่าเฉลี่ยค่อนข้างต่ำ ซึ่งคิดว่าสาเหตุที่ผู้สอบได้คะแนนต่ำ เพราะอาจจะทำไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตาม คะแนนเฉลี่ยในการสอบ A-Level ครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นว่ามีผู้เข้าสอบสามารถทำข้อสอบได้ เพราะ ทปอ.ออกข้อสอบไม่เกินเนื้อหาหลักสูตรที่สอนในห้องเรียน แม้จะมีคนทำไม่ได้อยู่ แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของการสอบแข่งขัน และในวันที่ 18-25 เมษายน ทปอ.จะเปิดให้ผู้เข้าสอบยื่นทบทวนคะแนน A-Level

รศ.ดร.ชาลีกล่าวต่อว่า หลังจากสอบ A-Level แล้ว ต่อไปจะเข้าสู่การรับสมัครรอบ 3 แอดมิสชั่นส์ โดยรอบนี้จะเปิดรับสมัครผ่านระบบ mytcas.com ในวันที่ 7-13 พฤษภาคม และจะประกาศผลในระบบ 2 รอบคือ รอบที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม รอบที่ 2 วันที่ 26 พฤษภาคม ยืนยันสิทธิในระบบ 20-21 พฤษภาคม แต่การสมัครรอบ 3 จะแตกต่างจากปีที่ผ่านมา คือ หลังจากการประมวลผลรอบที่ 2 เรียบร้อยแล้ว จะเปิดระบบให้ผู้สมัครสามารถสละสิทธิได้ ในวันที่ 27 พฤษภาคมด้วย

โดยมีเงื่อนไขว่าผู้สมัครต้องไม่เคยสละสิทธิมาก่อน และสละสิทธิได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น เพราะที่ผ่านมาในรอบที่ 3 หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือก ระบบจะยืนยันสิทธิให้อัตโนมัติ ซึ่ง ทปอ.ได้รับเสียงสะท้อนจากนักเรียนว่าน่าจะเปิดให้สละสิทธิได้ เพราะนักเรียนบางคนพบภายหลังว่า ในรอบ 4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครเพิ่มเติมในสาขาที่ตนสนใจ จึงอยากที่จะสละสิทธิรอบ 3 ไปสมัครรอบที่ 4 แทน

ประกาศผลสอบ ‘A-Level’

“ซึ่งก่อนที่จะถึงวันรับสมัครรอบ 3 อยากให้ผู้สมัครเข้าระบบ mytcas เพื่อตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของตน ไม่ว่าจะเป็นผลการสอบ TGAT, TPAT และผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของตนว่ามีครบ 6 ภาคเรียนหรือไม่ เพราะในวันเปิดรับสมัครรอบ 3 วันที่ 7-13 พฤษภาคม ทปอ.จะไม่เปิดให้ผู้สมัครแก้ไขข้อมูลส่วนตัวแล้ว จึงอยากให้ผู้สมัครเข้าไปตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของตนเองในช่วงนี้ เพื่อไม่ให้เกิดการฉุกละหุกในวันที่รับสมัครรอบ 3” รศ.ดร.ชาลีกล่าว

สำหรับคะแนนสูงสุด ต่ำสุด และคะแนนเฉลี่ยของแต่ละวิชา มีดังนี้

 1. คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) เข้าสอบ 130,656 คน คะแนนสูงสุด 100 คะแนนต่ำสุด 0 เฉลี่ย 19.407
 2. คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) เข้าสอบ 86,419 คน คะแนนสูงสุด 100 คะแนนต่ำสุด 0 เฉลี่ย 32.142
 3. วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เข้าสอบ 51,740 คน คะแนนสูงสุด 96.2 คะแนนต่ำสุด 2.1 เฉลี่ย 33.754
 4. ฟิสิกส์ เข้าสอบ 96,162 คน คะแนนสูงสุด 100 คะแนนต่ำสุด 0 เฉลี่ย 21.821
 5. เคมี เข้าสอบ 89,568 คน คะแนนสูงสุด 100 คะแนนต่ำสุด 0 เฉลี่ย 18.403
 6. ชีววิทยา เข้าสอบ 89,417 คน คะแนนสูงสุด 100 คะแนนต่ำสุด 2.4 เฉลี่ย 32.781
 7. สังคมศึกษา เข้าสอบ 145,081 คะแนนสูงสุด 84 คะแนนต่ำสุด 6 เฉลี่ย 41.595
 8. ภาษาไทย เข้าสอบ 148,104 คน คะแนนสูงสุด 88 คะแนน คะแนนต่ำสุด 0 เฉลี่ย 56.439
 9. ภาษาอังกฤษ เข้าสอบ 164,127 คน คะแนนสูงสุด 100 คะแนนต่ำสุด 0 เฉลี่ย 46.009
 10. ภาษาฝรั่งเศส เข้าสอบ 2,357 คน คะแนนสูงสุด 100 คะแนนต่ำสุด 2 เฉลี่ย 36.652
 11. ภาษาเยอรมัน เข้าสอบ 811 คะแนนสูงสุด 100 คะแนนต่ำสุด 12 เฉลี่ย 40.273
 12. ภาษาญี่ปุ่น เข้าสอบ 3,833 คน คะแนนสูงสุด 100 คะแนนต่ำสุด 6 เฉลี่ย 39.004
 13. ภาษาเกาหลี เข้าสอบ 4,009 คน คะแนนสูงสุด 98 คะแนนต่ำสุด 10 เฉลี่ย 37.423
 14. ภาษาจีน เข้าสอบ 7,929 คน คะแนนสูงสุด 98 คะแนนต่ำสุด 6 เฉลี่ย 34.191
 15. ภาษาบาลี เข้าสอบ 748 คน คะแนนสูงสุด 78 คะแนนต่ำสุด 14 เฉลี่ย 32.917
 16. ภาษาสเปน เข้าสอบ 622 คน คะแนนสูงสุด 64 คะแนนต่ำสุด 10 เฉลี่ย 36.935

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ marriagecelebrant.net

แทงบอล

Releated